PRIVACYVERKLARING BOEFJESPOST

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 7 september 2020.

Wij zijn bewust van het vertrouwen dat je stelt in Boefjespost. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om jouw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we je weten welke gegevens we verzamelen als je onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. 

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Boefjespost. Boefjespost is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere websites en bronnen. Door gebruik te maken van de website van Boefjespost en onze diensten, geef je aan het privacybeleid te accepteren. 
Boefjespost respecteert de privacy van al haar klanten en gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld, waarbij waarbij we voldoen aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

- wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
- wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme  doeleinden;
- wij je eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om je persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin je toestemming is vereist;
- wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om je persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
- wij jouw recht respecteren om je persoonsgegevens op je aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

1. Wie is Boefjespost?
Boefjespost is een webwinkel waar je kaartjes kunt bestellen en andere producten kan kopen. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens Boefjespost verzamelt en gebruikt en met welk doel. 

Contactgegevens Boefjespost
Boefjespost
Leerlooierij 6
9951 JT
info@boefjespost.nl
Inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel: 01143139
Btw-nummer: NL001446208B49


2. Welke informatie wordt door Boefjespost verzameld en verwerkt?
Bij het gebruik van onze diensten via de website verkrijgen wij bepaalde gegevens van jou. 
Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven in het kader van de door jou gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij verwerken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

Naam
NAW gegevens
Telefoonnummer
Geboortedatum
Gegevens over uw computer (zoals welke browser en welk besturingssysteem u gebruikt)
Duur en tijdstip van het bezoek aan onze website
Klikgedrag


3. Voor welke doeleinden zal Boefjespost informatie over jou gebruiken?
Boefjespost zal informatie over jou voor de volgende doeleinden gebruiken:
Om jouw gebruik van Boefjespost mogelijk te maken;
Om geanonimiseerde statistische gegevens op te stellen;
Om Boefjespost te beveiligen, aan te passen en te verbeteren;
Om informatie over jou te verstrekken aan derden en/of derden toegang te geven tot informatie over jou, indien je daartoe toestemming hebt gegeven of op basis van wet- en/of regelgeving.

Concreet verwerken we jouw persoonsgegevens op deze manieren, voor de volgende doelen:

a) Registreren voor een account
Voor bepaalde functionaliteiten van onze webwinkel (zoals het inzien van eerdere bestellin- gen en het opslaan van adresgegevens van ontvangers) moet je je eerst registreren. Door te registreren maak je een account aan. Na registratie bewaren wij via het door jou ingevulde e-mailadres (tevens je gebruikersnaam) de door jou opgegeven persoonsgegevens.
Wij bewaren deze gegevens zodat je deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen en zodat wij jou kunnen contacteren in het kader van uitvoering van de overeenkomst. We bewaren de gegevens zolang je actief klant bij ons bent. Als je 7 jaar niet meer hebt ingelogd in het account, verwijderen wij al jouw gegevens. Daarnaast kun je op ieder moment een verzoek doen om je gegevens te laten verwijderen in je account. Dit verzoek kun je mailen naar info@boefjespost.nl. Wij zullen de aan jou, bij registratie ingevulde e-mailadres, gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die je met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze webwinkel kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen. Als je een order wilt doen zonder een account aan te maken, kun je ook bestellen als gast. Wij verwerken in dat geval de NAW gegevens en het e-mailadres. 

b) Adresboek
Om gebruik te maken van directe verzending kun je de naam en adresgegevens van ontvangers invoeren. Deze gegevens worden opgeslagen in jouw account en (net als je eigen gegevens) alleen verwerkt in het kader van uitvoering van de overeenkomst: dus om de kaarten of producten naar de ontvangers te sturen. 

c) Afhandelen bestelling
Wanneer je bij ons een bestelling plaatst, maken wij voor de afhandeling daarvan gebruik van je persoonsgegevens. Indien dat nodig is voor uitvoering van de overeenkomst kunnen wij je persoonsgegevens ook aan derden verstrekken, zoals bijvoorbeeld een postbedrijf. Meer over verstrekking van gegevens aan derden lees je verderop in deze privacyverklaring: 7. Verstrekking aan derden. Zonder jouw expliciete toestemming zal Boefjespost je persoonsgegevens niet aan derde partijen verstrekken voor directmarketingdoeleinden.
We zijn wettelijk verplicht de gegevens gerelateerd aan je bestelling 7 jaar te bewaren.

d) Analyse
De website van Boefjespost maakt gebruik van cookies. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Ook bevat de website een Google Analytics-tool waarmee Boefjespost inzicht krijgt hoe de klant beweegt op de website. Deze tool bevat geen mogelijkheid om persoonsgegevens in te zien of om persoonsge- gevens op te slaan. De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar je kan je browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat niet alle functies op de website correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in je browser. 

e) Klantenservice
Wij bieden via onze webwinkel de mogelijkheid om vragen te stellen middels een contactformulier, waarbij je gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen om je vraag te behandelen. De gegevens die je ons toestuurt, worden bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van je e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Als je telefonisch of per e-mail contact opneemt met onze klanten- service omdat je vragen of klachten hebt over onze dienstverlening, slaan we je contactgegevens en vraag of klacht op. De informatie die op deze wijze wordt verzameld wordt gebruikt voor de beantwoording van de betreffende vragen, de afhandeling van klachten en voor algemene statistieken ten behoeve van verbetering van onze dienstverlening.

f) Gastenboek
Op onze website bestaat de mogelijkheid om een reactie te plaatsen. Daarbij wordt jouw naam online zichtbaar voor alle bezoekers van de website.

g) Nieuwsbrief
Boefjespost verstuurt met enige regelmaat een digitale nieuwsbrief. Je kunt zelf aangeven hoe vaak je deze nieuwsbrief wilt ontvangen. Dit doen we alleen met jouw toestemming. In de nieuwsbrief staan leuke acties en nieuwtjes over onze producten en diensten die we graag met onze klanten willen delen. Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

Naam
E-mailadres


Wij bewaren jouw persoonsgegevens totdat je je weer afmeldt voor de nieuwsbrief. Op elk moment kun je je afmelden voor de nieuwsbrief. Elke nieuwsbrief bevat een afmeldlink. Ook kun je binnen je account aangeven dat je geen nieuwsbrieven meer wenst te ontvangen.

4. Op welke wijze beschermt Boefjespost jouw persoonlijke informatie?
Boefjespost hecht veel waarde aan een goede beveiliging van je gegevens en neemt passende technische en organisatorische maatregelen om je gegevens te beveiligen tegen verlies, misbruik, ongeautoriseerde toegang en tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door Boefjespost verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Boefjespost (zie onder contactgegevens).

5. Inzien, wijzigen of verwijderen van jouw gegevens
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, wijziging of verwijdering sturen naar Boefjespost (zie onder contactgegevens). 

6. Bewaartermijnen
Persoonsgegevens worden voor de hierboven beschreven doeleinden bewaard voor zolang als nodig is om bestellingen af te handelen. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals bijvoorbeeld de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens of de bewijsplicht van vijf jaar voor e-mail opt-ins). 

7. Verstrekking aan derden
Zonder jouw expliciete toestemming zal Boefjespost jouw persoonsgegevens niet aan derde partijen verstrekken voor direct-marketing doeleinden (bijvoorbeeld voor het toezenden van aanbiedingen). Boefjespost kan jouw gegevens wel verstrekken aan derden voor zover je daar zelf toestemming voor hebt gegeven met betrekking tot een bepaalde derde en/of voor zover deze gegevens niet tot jou persoonlijk kunnen worden herleid (zoals automatisch gegenereerde informatie). Boefjespost kan jouw gegevens aan derden verstrekken indien wij daartoe op basis van wet- en/of regelgeving verplicht zijn, we daartoe genoodzaakt zijn als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval we dat noodzakelijk achten ter bescherming van onze eigen rechten. Wij kunnen jouw gegevens doorgeven aan onze partners die betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst, zoals bijvoorbeeld een postbedrijf. 

8. Klachtenprocedure
Natuurlijk helpen wij je graag verder als je een klacht hebt over de verwerking van jouw (persoons-)gegevens. Op grond van de privacywetgeving heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. Hiervoor kun je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

9. Kan deze privacyverklaring worden gewijzigd?
De privacyverklaring is afgestemd op het gebruik en de mogelijkheden op deze website en onze diensten. Eventuele veranderingen van deze website en in onze diensten, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is raadzaam om daarom deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen. 

© 2020 - 2021 Boefjespost | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel